Người thầy năm xưa

Sáng chủ nhật vừa rồi, tôi một mình phóng con xe máy từ quê lên thành phố. Xe chạy ngang nhà thầy. Thầy đứng bên kia...