API nhưng theo cách hiểu đơn giản

Hôm nọ có một bạn Tester hỏi mình API là gì, dùng để làm gì. Thiệt sự lúc đó không biết trả lời sao cho dễ...