Ngày hội vaccine

Hơn một tháng nay, mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hàng chục, thâm chí gần trăm ca nhiễm, trong đó có rất nhiều ca là...