Yearly Archive: 2022

“Rì viu” năm 2022 0

“Rì viu” năm 2022

Ai mà chẳng biết một năm có 365 ngày, năm nhuần thì nhiều hơn một ngày…Ừ thì mới nghe có vẻ dài ghê đó mà chỉ...

Ripplify 4

Ripplify

Khi sử dụng màn hình để trình bày những bài thuyết trình của sinh viên, bài giảng của giáo viên, demo sản phẩm cho khách hàng...