Lần đầu tôi thử (Phần 1): Sushi

Tôi tự nhận mình không phải là người sành ăn, thậm chí khó ăn, khó uống. Kể ra thì chuyện ăn uống chung quy lại là...