Author: Thiện Nguyễn

Không giỏi văn chương nhưng thích viết về đề tài CNTT với mong muốn chia sẽ hiểu biết của mình cho mọi người. Rất mong muốn được cùng các bạn trau đổi, học hỏi nhiều kiến thức về máy tính và những vấn đế khác trong xã hội.
“Rì viu” năm 2022 0

“Rì viu” năm 2022

Ai mà chẳng biết một năm có 365 ngày, năm nhuần thì nhiều hơn một ngày…Ừ thì mới nghe có vẻ dài ghê đó mà chỉ...

Ripplify 4

Ripplify

Khi sử dụng màn hình để trình bày những bài thuyết trình của sinh viên, bài giảng của giáo viên, demo sản phẩm cho khách hàng...