Thông điệp di chuyển trang web

Thông báo
Blog đã được di chuyển tới địa chỉ mới, mời bạn đọc truy cập www.thiennguyen.dev để theo dõi những bài viết mới nhất và tiếp tục ủng hộ blog.
Xin chân thành cảm ơn!

Share

Thiện Nguyễn

Không giỏi văn chương nhưng thích viết về đề tài CNTT với mong muốn chia sẽ hiểu biết của mình cho mọi người. Rất mong muốn được cùng các bạn trau đổi, học hỏi nhiều kiến thức về máy tính và những vấn đế khác trong xã hội.